inhota


inhota
отталкивать

Suomen ja Venäjän Tekninen sanakirja. 2014.